Privacy Policy BEbold-jewelry - webshop.

Scroll down for the Dutch version. Scroll naar beneden voor de Nederlandse versie.
 
BEbold-jewelry will ensure the privacy of all users of its site and we will
keep the personal information you provide to us confidential at all times. We
will only use your data to process the orders as quickly and easily as possible.
For the rest we will only use this information with your permission.
 
BEbold-jewelry will not sell your personal information to third parties and will
only provide them to third parties that are involved in processing your order.
 
BEbold-jewelry uses the collected data to provide its customers with the following services.
 
If you place an order or quotation request, we have your name, e-mail address, delivery address and
payment details needed to fulfill your order and to keep you informed of the progress of your order.
 
To request the shopping and process of quotation at BEbold-jewelry as pleasant as possible,
we store your personal information and data with your consent
regarding your order or request for quotation and the use of our services. This allows us
to make the website more personal.
 
We may use your e-mail address to provide you with information about the development of
our website and about our special offers and promotions. If you do not appreciate this, you can
unsubscribe via our website.
If you place an order with BEbold-jewelry, we store your data if desired on a Secure Server.
You can enter a user name and password so that your name and address,
phone number, e-mail address, delivery and payment details are saved so that you do not have
to fill in the form again with every new order.
 
Information about the use of our site and the feedback we receive from our visitors
help us to further develop and improve our site. If you decide to have a review
writing, you can choose whether to add your name or other personal information. We are
curious about the opinions of our visitors, but retain the right to contribute
our site conditions if they do not comply.
 
If you respond to an action or contest, we will ask your name, address and e-mail address. This time
we use data to carry out the action, announce the prize winner(s), and to
measure the response to our marketing actions.
 
BEbold-jewelry does not sell your personal details. That information will never be sold to
third parties and we will only make them available to third parties if they are involved in
the process to carry out your order. Our employees and third parties engaged by us are
obliged to respect the confidentiality of your data.
 
Cookies
Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your computer.
 
BEbold-jewelry uses these cookies to recognize you on a subsequent visit. These Cookies
enable us to gather information about the use of our services and to do so
improve and adapt to the wishes of our visitors. Our cookies give us information regarding
personal identification. You can also set your browser in a way that you do not receive
cookies during shopping at BEbold-jewelry.
 
If you have any questions about the Privacy Policy of BEbold-jewelry, please
to contact us. We will help you further if you need information about your
data or if you want to change it. In case of changes in our Privacy Policy
you will always find the latest information on this page.


Dutch version / Nederlandse versie:

BEbold-jewelry zal de privacy van alle gebruikers van haar site waarborgen en wij zullen 
ten alle tijden de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk behandelen. Wij 
zullen uw gegevens slechts gebruiken om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten 
verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. 
 
BEbold-jewelry zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze 
uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
 
BEbold-jewelry gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren.
 
Als u een bestelling of offerteaanvraag plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en 
betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te 
houden.
 
Om het winkelen en het proces van offerte aanvragen bij BEbold-jewelry zo aangenaam  mogelijk
te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met
betrekking tot uw bestelling of offerteaanvraag en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen
wij de website persoonlijker maken.
 
Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te verschaffen over de ontwikkeling van 
onze website en over onze speciale aanbiedingen en acties. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u 
zich uitschrijven via onze website.
Indien u bij BEbold-jewelry een bestelling plaatst bewaren wij, indien gewenst, uw gegevens op
een Secure Server. U kunt een gebruikers naam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres,
telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens worden bewaard, zodat u deze niet bij 
iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
 
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers 
helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Als u besluit een recensie te 
schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn 
benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan 
onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
 
Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze 
gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de 
respons op onze marketingacties te meten.
 
BEbold-jewelry verkoopt uw gegevens niet persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden verkocht
worden en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien deze betrokken zijn bij het
uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om
de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
 
Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. 
 
BEbold-jewelry gebruikt deze cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze Cookies
stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te
verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven 
informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser ook zo instellen dat u tijdens 
het winkelen bij BEbold-jewelry geen cookies ontvangt.
 
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van BEbold-jewelry, dan kunt u 
contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw 
gegevens of als u deze wilt wijzigen. In het geval dat wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht
zijn, vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
 
 
BEbold-jewelry
Atelier Bockweg en Eekels
Meliestraat 19a
5251 EG Vlijmen
The Netherlands
Tel: +31 (0)73 511 16 85